System monitoringu jest obecnie najbardziej rozpowszechnioną formą zabezpieczenia mienia. Monitoring 24-godzinny jest popularny ze względu na następujące zalety:

 • natychmiastowa interwencja na sygnał alarmowy z obiektu
 • korzystna cena w postaci miesięcznego abonamentu

W SKŁAD SYSTEMU MONITOROWANIA OBIEKTÓW WCHODZĄ:

Lokalne systemy alarmowe instalowane w obiektach reagujące na wszelkie negatywne zdarzenia oraz wysyłające informacje sygnalizujące:

 • napad lub konieczność udzielenia pomocy medycznej gdy użytkownik systemu wyzwoli przycisk antynapadowy przenośnego układu radiowego,
 • włamanie,
 • sabotaż,
 • pożar / inne media /

Nadajniki radiowe lub modemy telefoniczne instalowane w centralach indywidualnych systemów alarmowych zapewniających transmisje danych o zdarzeniach w obiektach.

Centralna stacja monitorowania ESOM 2000 działająca w systemie GSM i po łączach komutowanych umożliwiająca odbieranie sygnałów z central stacjonarnych.Stacja monitorowania KOBRA 2000 umożliwiająca monitorowanie obiektów drogą radiową. Stacja monitorowania, automatycznie bez ingerencji użytkownika, śledzi parametry:

 • brak zasilania sieci,
 • sprawność akumulatorów,
 • łączność pomiędzy użytkownikiem i stacją zbiorczą,
 • na życzenie użytkownika czas załączenia i włączenia systemu w chronionym obiekcie.

Służby dyspozytorskie analizujące odbierane sygnały i podejmujące wszelkie decyzje w ramach systemu, inicjujące działania interwencyjne, współpracuje z policją, Strażami Miejskimi, służbami ratunkowymi, itd.

Załogi natychmiastowej reakcji – własne załogi motocyklowe i samochodowe lub działanie w oparciu o koordynację innych podmiotów komercyjnych albo współdziałanie z Policją i Strażą Miejską. Służby te podejmują fizyczne interwencje, odpierają bezpośrednie zamachy, ujmują sprawców zdarzeń i wykonują inne doraźne zadania związane z zabezpieczeniem chronionych obiektów.

Warto zaznaczyć, że patrole interwencyjne zawsze wyposażone są:

 • w środki bezpośredniego przymusu
 • łączność radiową,
 • Urządzenia zapewniające niezawodną łączność pomiędzy elementami systemu.

Wykorzystujemy własną, przyznaną przez PAR częstotliwości i telefonię komórkową. W zależności od swoich potrzeb możliwe jest podpisanie umowy na monitoring na dowolny czas. Opłata miesięczna obejmuje monitoring obiektu oraz wyjazdy grup interwencyjnych. Ceny są indywidualnie negocjowane w zależności od wartości chronionego mienia :

 •  Monitoring po łączu komutowanym
 • Monitoring po łączu ethernetowym
 •  Monitoring po łączach GSM/GPRS
 •  Monitoring radiowy

Aktualnie VOTUM prowadzi monitorowanie 300 obiektów – różnego rodzaju i o
różnej  wartości chronionego mienia.

Usługę monitorowania realizujemy m.in. w mieście Bydgoszcz.