Do zespołów natychmiastowego reagowania (grupy interwencyjne) zatrudniani są kwalifikowani pracownicy ochrony, wyposażeni w broń palną, których cechuje najwyższy stopień wyszkolenia. Nasi pracownicy wyróżniają się szybkością i zdecydowaniem w działaniu.

Podejmowanie działań bezpośrednich

W momencie odebrania sygnału alarmowego (napad, włamanie, pożar, zalanie,) grupy interwencyjne natychmiast wkraczają do akcji. Możliwe to jest poprzez rozstawienie załóg interwencyjnych jak najbliżej obiektów chronionych. Czas dojazdu na patrolu interwencyjnego skrócony jest do minimum..

Do standardów, jakimi cechuje się nasza grupa interwencyjna zaliczamy:

  • Odpowiedni dobór i systematyczne szkolenie pracowników.
  • Najnowocześniejsze zaplecze techniczne, w tym niezawodne nowe samochody i motory.
  • Współpracę z Policją i Strażą Miejską,
  •  Samochody patrolowe wyposażone w system łączności radiowej/GSM, umożliwiający niezawodny bezpośredni kontakt z Dyżurnym Centrum Monitorowania alarmów.

Z usług naszych patroli interwencyjnych skorzystasz w miastach takich jak np. Bydgoszcz oraz okolice.