AGENCJA OCHRONY P.U.H. „VOTUM”

LECH BĄCZKOWSKI
ul. Nowa 21
85-119 Bydgoszcz
e-mail: votum@votumochrona.pl

TELEFON ALARMOWY: +48 52 348 66 74

ZAPYTANIA OFERTOWE 

e-mai: info@votumochrona.pl

SEKRETARIAT
Mariola Smolińska, Agnieszka Saladra-Pacek
tel. 512 252 835
sekretariat@votumochrona.pl

DZIAŁ KSIĘGOWOŚĆI
Bożena Jędryczka , Violetta Szymańska, Violetta Rek-Szwebs
+48 52 379 33 00 wew. 25
ksiegowosc@votumochrona.pl

DZIAŁ MARKETINGU
Jacek Pasternakiewicz
+48 52 379 33 00 wew. 26
kom. +48 516-057-770
marketing@votumochrona.pl

DZIAŁ ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH
Krzysztof Kordowiak
technik@votumochrona.pl
512-385-777

Bartosz Pokora
technik2@votumochrona.pl
516-057-765

DZIAŁ CENTRUM MONITOROWANIA ALARMÓW
Henryk Trochym
tel. 501 661 892
+48 52 379 33 00 wew. 30
h.trochym@votumochrona.pl

DZIAŁ ZABEZPIECZEŃ MECHANICZNYCH
mechanik@votumochrona.pl
Wojciech Szott,
+48 607 209 999
+48 52 379 33 00 wew. 23
wojciech.szott@votumochrona.pl

DZIAŁ IT

Wojciech Bączkowski
baczkowski@votumochrona.pl
tel. 504-101-190

Bartłomiej Wałęsa
walesa@siecilan.pl
+48 52 379 33 00 wew. 27

Kamil Czerski
kamil@siecilan.pl
+48 506 293 814

Konrad Wieczorek
konrad.wieczorek@siecilan.pl
+48 501 661 732

DZIAŁ USŁUG PORZĄDKOWYCH
Małgorzata Muzioł
+48 517 108 539
52 379 33 00 wew 25
malgorzata.muziol@votumochrona.pl

KIEROWNICY NADZORU

Janusz Chojnacki – 515 278 057

Roman Górecki – 517 108 348

Wiesław Kaptowaniec – 512 252 866

Jacek Pasternakiewicz – 516 057 770

Mikołaj Kiełpikowski – 517 108 422