Jesteśmy firmą działającą na terenie miejscowości zlokalizowanych w województwach: kujawsko-pomorskim, zachodnio-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i lubuskim. Od początku powstania w 1994 roku, największą wartość „VOTUM” stanowią ludzie. To dzięki ich zaangażowaniu i podnoszeniu kwalifikacji w ciągu 23-lat firma dynamicznie się rozwinęła. Znaczna część kadry kierowniczej oraz pracownicy wywodzą się ze struktur policji, żandarmerii wojskowej, służb więziennictwa. W tym czasie zwiększyła się liczba klientów, poszerzyła się oferta, zasięg naszej działalności, oraz przybyli nowi pracownicy. Doskonała znajomość „terenu” wraz z wypracowanymi w czasie 23-letniej działalności metodami ochrony, pozwalają nam skutecznie rywalizować z silną konkurencją krajową. Nasza współpraca z Policją i Strażą Miejską w dużym stopniu przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w regionie.

DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ?

Jesteśmy firmą opartą wyłącznie na kapitale polskim. Dla naszych klientów jesteśmy solidnym gwarantem bezpieczeństwa. Jako Koncesjonowana Agencja Ochrony przygotowujemy plany ochrony oraz wdrażamy je do realizacji, w szczególności dotyczy to strategicznych obiektów podlegających obowiązkowej ochronie. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie ochrony osób i mienia na co składają się: projektowanie i montaż systemów sygnalizacji włamania i napadu.

Jako jedna z pierwszych firm wprowadziliśmy usługę systemu telewizji dozorowanej tak zwany video nadzór (monitoring wizyjny). Wymienione wyżej metody pracy dają gwarancje pełnego bezpieczeństwa naszym kontrahentom.

„NIE PRÓBUJ CHRONIĆ SIĘ SAM POZOSTAW TO NAM”.

Wypracowane w czasie 23 letniej działalności metody ochrony, pozwalają skutecznie ochraniać powierzone przez klientów dobra. Celem numer jeden jest poczucie pełnego bezpieczeństwa Kontrahenta, poprzez niedopuszczenie do włamań połączonych z kradzieżami, napadów oraz aktów wandalizmu. Jako jedna z nielicznych Agencji nie wstydzi się, iż znaczna część kadry odpowiedzialnej za organizację ochrony, nadzór i kontrolę nad naszymi pracownikami, wywodzi się se struktur Policji, żandarmerii Wojskowej i Służb Więziennictwa. Doświadczenie nabyte w tych służbach pozwala na profesjonalne przygotowywanie planów ochrony i realizację zadań z nich wynikających. Stworzyliśmy niezawodny system organizacji pracy, w skład którego wchodzi: – centrum monitorowania alarmów którego zadaniem jest: przyjmowanie drogami radiowymi, łączami komutowanymi, łączami telefonii GSM/GPRS, ethernet wszystkich sygnałów napływających z obiektów monitorowanych. Współpraca z pracownikami zespołu natychmiastowego reagowania (grupy interwencyjne) – współpraca z pracownikami ochrony fizycznej realizujących zadania na obiektach chronionych przez Agencję.

Monitoring Wizyjny – to nowość w sposobie całodobowej ochronie obiektówJesteśmy jedni z pierwszych którzy wykorzystują tą technikę.