W tym zakresie nasze działania poprzedzone są zaznajamianiem się charakterystyką obiektu, produkcją, działalnością i wynikającymi z tego tytułu zagrożeniami. W związku z tym, dokonujemy opracowań planów ochrony z szczegółowymi zadaniami dla wyznaczonych posterunków i ich załóg. Pracownicy naszej agencji ochrony wybierani są według kryteriów dających 100% gwarancję niezawodności w realizacji powierzonych im obowiązków.

Bezpośrednia ochrona fizyczna jest stosowana tam, gdzie do realizacji zadań i obowiązków wymagany jest pracownik ochrony z kwalifikacjami bądź z odpowiednim stażem w ochronie.

Chronimy, zapewniamy bezpieczeństwo, zabezpieczamy przed kradzieżą, napadem i aktami wandalizmu:
– obiekty użyteczności publicznej,
– wszelkie podmioty gospodarcze,
– imprezy masowe, festyny,
– klientów indywidualnych według ich potrzeb,
– konwojowane wartości (gotówkę, dokumenty, transporty towarów).

Firma dysponuje czynnym całodobowo Centrum Dyspozytorskim. Pełniący w nim służbę Dyżurni Agencji mają stały kontakt radiowy lub telefoniczny z pracownikami ochrony. Kontrolują rzetelność pełnienia służby przez pracowników. Gdy otrzymają meldunek o wystąpieniu zagrożenia, wysyłają do obiektu patrol interwencyjny.
Załogę patrolu stanowi dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony wyposażonych w odzież służbową, identyfikatory, łączność radiową i w środki przymusu bezpośredniego, w tym w broń palną krótką. Chronione obiekty i pełniących w nich służbę pracowników nadzorują Kierownicy Nadzoru. Są to kwalifikowani pracownicy ochrony z długoletnim stażem w branży.

Votum dobiera rozwiązania do potrzeb klienta. Informacje: info@votumochrona.pl