Nasza firma korzysta z systemu Active Guard, który służy do monitowania czasu i jego rezultatów w czasie rzeczywistym. Technologia ta oparta jest na transmisji danych GPRS.

System ten zapewnia natychmiastową pomoc i zastępuje on urządzenia powiadamiania o napadzie.

Lokalizacja pracownika odbywa się za pomocą odczytów znaczników na trasie jego obchodu. W ustawieniach tego oprogramowania możemy zaprogramować trasę pracownika i w przypadku wykrycia nieprawidłowości – monitoring powiadamia nas o tym. System ten można zastosować nie tylko z myślą o kontroli strażników a także w : systemach magazynowych,kontroli dostępu oraz identyfikacji. Zastosowanie tego rozwiązania pozwoli  na oszczędności w : firmie oraz czasu pracy strażników, ostrzeganie o nieprawidłowościach, wielofunkcyjność, odporność na warunki pogodowe, nie ograniczony zasięg działania, kompatybilność z innymi systemami nadzoru. W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie tego typu rozwiązania zapraszamy do kontaktu  naszym działem technicznym, który zaprezentuje działanie tego systemu.