UKARA DyM i UKARA Videofied to dwa innowacyjne systemy antykradzieżowe na Polskim rynku.UKARA Videofied – wielofunkcyjny, bezprzewodowy system alarmowy francuskiej firmy RSI.Jedyne takie rozwiązanie na rynku – nagrodzone Złotym Medalem MTP Securex 2016. Do standardowej funkcjonalności systemu sygnalizacji włamania dodano kamerę, która jest zintegrowaną z czujnikiem ruchu. Każdorazowe naruszenie strefy chronionej powoduje wysyłanie krótkiego materiału video. Ponadto, ten w pełni bezprzewodowy system sygnalizacji włamania, może pracować przez okres od 1 do 2 lat, w miejscach gdzie nie ma zasilania sieciowego 230 V. Zalecany zarówno do ochrony w prywatnych domach jak i w obiektach przemysłowych.UKARA – DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PROFESJONALISTÓW Rozwiązanie to cieszy się dużym zainteresowaniem agencji ochrony i klientów końcowych, którzy cenią sobie profesjonalne zabezpieczenia. Transmisja sygnału alarmowego i video odbywa się torem GSM, przy zastosowaniu karty SIM dowolnego operatora. Pobrany materiał video przechowywany jest nieodpłatnie w „chmurze”. Jest to jedyny system, który może pilnować twojej posiadłości od momentu rozpoczęcia inwestycji ( gdy nie ma jeszcze zasilania na budowie ), jak i po jej zakończeniu. Opcjonalnie system można rozbudować o czujki wewnętrzne – dymu, kontaktronowe i PIR bez lub z modułem kamery.Jest ciekawą opcją dla przedsiębiorstw które we własnym zakresie chcą lub posiadają służbę ochrony. Przykładem są przedsiębiorstwa budowlane które niewielkim zasobem ludzi, mogą chronić z jednego miejsca kilka placów budowy. System znalazł również zastosowanie w Polskich Lasach Państwowych.UKARA to także wartość dodana dla profesjonalnych agencji ochrony. Dzięki szybkiej videoweryfikacji na stacji monitoringu ( także na smartfonie ), mogą poznać przyczynę alarmu i podjąć działania stosowne do sytuacji. Istnieje także możliwość pobrania w każdym momencie krótkiego nagrania on-line. Dotychczas parametrami rzutującymi na ocenę profesjonalnych usług ochroniarskich były: liczba samochodów patrolowych, gwarantowany czas dojazdu grupy interwencyjnej, rodzaj łączności i możliwość świadczenia innych usług, np. konwojowania. Duże znaczenie miało i ma nadal oprogramowanie stacji monitorowania i zastosowane procedury w sytuacjach alarmowych. Obecnie kluczowym elementem staje się videoweryfikacja. Systemu UKARA z videoweryfikacją daje wymierne korzyści z uwagi na fakt, że pozwala wyeliminować kosztowne wyjazdy grup interwencyjnych i lepszą dyslokację radiowozów.UKARA DYM – ANTYKRADZIEŻOWY SYSTEM ZADYMIANIA

Pierwszy z nich UKARA DyM to antykradzieżowy generator dymu. Elementem wykonawczym jest kapsuła generująca w krótkim czasie dużą ilość dymu. Wytworzony dym stanowi środowisko o bardzo niskiej przejrzystości, uniemożliwiając intruzowi swobodne i dokładne działanie. Próba szybkiej kradzieży staje się niemożliwa. Czas zadymienia i stopień przejrzystości powietrza zależą od kubatury chronionego pomieszczenia. Jedna kapsuła zadymia pomieszczenie o kubaturze do 100 m3 w kilkanaście sekund. Z analizy materiałów wideo wynika, że w 40% przypadków włamywacz, po sforsowaniu zabezpieczeń mechanicznych, przebywa w strefie chronionej od 3 do 6 minut. Łatwo oszacować, o ile mniejsze byłyby straty, gdyby intruz, ze względu na dynamicznie pogarszającą się w pomieszczeniu widoczność, miał do dyspozycji tylko 30 sekund.UKARA DyM z kapsułą zadymiającą jest wyposażona w układ elektroniczny i zasilacz z podtrzymaniem akumulatorowym. Należy podkreślić, że substancje chemiczne w dymie nie stanowią zagrożenia dla życia ludzi, a po aktywacji kapsuły pomieszczenie należy jedynie starannie przewietrzyć. Po przewietrzeniu nie jest wymagane sprzątanie lub mycie, gdyż środek nie pozostawia żadnych śladów.UKARA DYM – ROZWIĄZANIE ZARÓWNO DLA DOMU JAK I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

Zastosowanie takiego zabezpieczenia może być wielorakie: od witryn sklepowych, pomieszczeń z bronią palną, garaży, po przedsionki bankomatów. Montowane są również w bliskim sąsiedztwie drzwi wejściowych jako prewencyjne zabezpieczenie przed siłowym wtargnięciem rozbójniczym. Jest to idealne rozwiązanie do pomieszczeń w których przetwarza się informacje niejawne o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne” oraz gdzie jest wymagane wyższe obostrzenie ochrony danych wrażliwych (RODO).
Cena kompletnego urządzenia z jedną kapsułą zadymiającą wynosi 1500,00 zł netto.