Zespoły natychmiastowego reagowania (grupy interwencyjne) Do ZNR zatrudniani są kwalifikowani pracownicy ochrony których cechuje najwyższy stopień wyszkolenia. Pracownicy wyróżniają się szybkością i zdecydowaniem w działaniu.

Podejmowanie działań bezpośrednich

W momencie odebrania sygnału alarmowego (napad, włamanie, pożar, zalanie,) grupy interwencyjne natychmiast wkraczają do akcji. Możliwe to jest poprzez rozstawienie załóg interwencyjnych jak najbliżej obiektów chronionych. Czas dojazdu na interwencję skrócony jest do minimum.

patrol interwencyjny, patrol motocyklowy, szybka grupa interwencyjna, Bydgoszcz

Do standardów zaliczamy:

Odpowiedni dobór i systematyczne szkolenie pracowników. Posiadanie najnowocześniejszego zaplecza technicznego w tym niezawodne nowe samochody i motory. Współpracujemy z Policją i Strażą Miejską. Nasze samochody patrolowe wyposażone są w system łączności radiowej/GSM umożliwiający niezawodny bezpośredni kontakt z Dyżurnym Centrum Monitorowania alarmów.

grupa interwencyjna Bydgoszcz, patrole interwencyjne Bydgoszcz, podjazd grupy interwencyjnej Bydgoszcz